Tudományos fórum a Kórházban

Tudományos fórum a Kórházban

Prof. Dr. Kopa János tiszteletére tudományos fórumot rendezett a Kórház, melyet Csák János Kultúráért és Innovációért felelős Miniszter Úr nyitott meg.

Az idegsebész, ideg- és elmegyógyász szakorvos Kopa János 1935. október 23-án született Újpesten munkáscsaládban. Budapesten érettségizett, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatta felsőfokú tanulmányait.

1960-ban kapott orvosi diplomát Pécsen, majd még a 60-as években ideggyógyászati, elmegyógyászati és idegsebészeti szakvizsgát tett. 1993-ban kandidátusi (MTA), a következő évben PhD, egy év múlva habilitált doktori fokozatot szerzett. 1995-től egyetemi magántanár, 1998-tól főiskolai tanár a Pécsi Orvostudományi Egyetemen.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetében kezdett dolgozni, majd az egyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikájának tanársegédje, később adjunktusa lett. Sikeres pályázat lefolytatása után 1973. február 5-én (51 éve) foglalta el új állását a kaposvári megyei kórházban, ahol az ideg-elme osztály vezetését bízták a fiatal főorvosra. Az ő nevéhez fűződik a kórház idegsebészeti osztályának kialakítása, a régió teljes körű idegsebészeti ellátásának megszervezése, s kezdeményező szerepet játszott a magyarországi idegsebészeti mikrosebészetben és az 1980-as évektől az ultrahang-diagnosztika elterjesztésében. Mind a tudományos elméletet, mind a klinikai gyakorlatot úttörő jellegű eredményekkel gazdagította a szakterületén, egyebek között számos gerinc- és koponyaműtétet dolgozott ki, új gerincműtéti eljárások hazai bevezetését szorgalmazta. Magyarországi úttörője volt a diagnosztikai eljárások bevezetésének és elterjesztésének nemcsak Kaposvár és a Dél-Dunántúl területén, de országosan is. Az 1980-as években került bevezetésre a percutan direkt angiográfia, majd az 1990-es évektől fő támogatója és felhasználója volt úttörő módon a kaposvári CT-MR diagnosztikának, mely a Pannon Agrártudományi Egyetem Agrártudományi Karon 1990-től működött.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán, valamint az Egészségtudományi Karán óraadó tanár volt – tantárgyfelelősként. Oktatási tevékenységén generációk nevelkedtek fel orvos- és egészségtudomány területén.

Tudományos munkáját már az egyetemi évek alatt, diákköri tagként megkezdte. Eleinte a magatartás-élettan terén végzett kutatásokat; egy általa leírt magatartásforma az ő nevét viseli. Később főként az éreredetű agyi megbetegedésekkel foglalkozott, az oxigénhiányos, vérzéses agyi kórképek specialistájának számít. Több száz tudományos előadást tartott, publikációi külföldi szaklapokban és könyvekben is napvilágot láttak. A Kaposi Mór Oktató Kórház 160 éve címmel könyvet szerkesztett Kaposvár legfontosabb egészségügyi intézményének történetéről; ez a munkája 2008-ban jelent meg.

Könyvek, könyvfejezetek szerzője, szerkesztője:

  1. Magyar vadászati szó- és szokásgyűjtemény

2002: Klinikai idegtudomány

  1. Egyperces vadászatok

2007: Az ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai (felsőoktatási tankönyv)

  1. A Kaposi Mór Oktató Kórház 160 éve
  2. Élet a történelem viharában
  3. Az ember Isten világában

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Idegsebészeti Társaság vezetőségi tagja. Több nemzetközi orvostársaság, így az Amerikai Idegsebészek Társasága és az Idegsebészek és az Ideggyógyászok Világszövetsége is tagjai közé fogadta, ahol vezetőségi tag is volt. Kiterjedt társadalmi, civil tevékenységének kiemelkedő állomás volt amikor 2010-ben az ő elnökletével alakult meg a Rotary Club Kaposvár, mely a magyar kultúra hagyományos értékeinek megőrzését, kulturális és emberbaráti kapcsolatok kiépítését és ápolását tűzte ki célul.

Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el:

1995 – Sántha Kálmán Emlékérem – Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága

1996 – Somogy Megye Alkotói Díj – Somogy Megye Közgyűlése

2000 – Batthyány-Strattman László Díj – Egészségügyi Miniszter

2003 – Somogyért Kitüntető Díj – Somogy Megye Közgyűlése

2004 – Nimród Vadászérem

2012 – Díszoklevél – Nemzeti Erőforrás Miniszter

2005 – Környei emlékfa kitüntetés – Környey Társaság

2015 – Szent-Györgyi Albert Díj – Rotary Club

2018 – Szabadságért Kaposvár Emlékérem – Kaposvár Megyei Jogú Város

Kopa János Professzor gondolatai: „A gyógyult emberek mosolya, a szeretteik köszönete ad újabb és újabb lendületet a hétköznapok során, és erőt a nehezebb helyzetekhez. Ezek az elismerések ugyanolyan fontosak, mint a szakmai kitüntetések vagy egy közösség díja.”

Prof. Dr. Kopa János 2020. december 28-án bekövetkezett halálával a hazai és nemzetközi orvostudomány ikonikus alakját veszítettük el a gyógyítás, oktatás és kutatás területén. A Kaposi Mór Oktató Kórház fejlődésének meghatározó alakja ugyan már nincs közöttünk, de munkássága, személyiségének nyomai változatlanul megtalálhatók a mindennapokban.

 

 

Leave a reply