Misszió, Jövőkép

Küldetés
A Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház hagyományai és folyamatos megújulása révén
a Dél-Dunántúl egyik vezető egészségügyi intézménye, ahol a korszerű gyógyító munka
mellett kiemelt feladat az oktatás és kutatás.
Szolgálat
A kor színvonalának megfelelő, hatékony és odaadó gyógyító tevékenység, széleskörű,
evidenciákon alapuló szolgáltatás nyújtása, amely mindenki számára hozzáférhető és elérhető.
A betegellátás szolgálat, mely fajra, nemre és felekezetre való tekintet nélkül veszi
figyelembe a beteg emberi mivoltát, törvényes jogait –és a Kórház lehetőségeihez mérten–
személyes igényeit is.
Bizalom
Betegeink bizalmát megszerezni nagyon nehéz, elveszíteni egy pillanat műve lehet.
Munkánk alapja a kapott bizalomnak való maradéktalan megfelelés.
Szilárd gazdasági helyzet
Magas szintű és minőségű szolgáltatást csak stabil gazdasági környezetben lehet végezni,
amire az ésszerű, nem pazarló gazdálkodás a jellemző.
Mindenkor alkalmazkodva a külső körülményekhez, az intézményben gazdasági okokból a
szolgáltatási színvonal nem sérülhet, kezelés nem maradhat el.
Munkatársak
A folyamatosan változó, megújuló intézmény olyan munkakörülményeket igyekszik
biztosítani, mely vonzza, megtartja és egyéni fejlődését biztosítja az intézmény felé
elkötelezett munkatársaknak.
Együttműködés
Az intézmény mindenkit partnerének tekint, aki mindennapos munkájában segíti. A
szolgáltató szemléletű ellátás érdekében a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
folyamatos együttműködést tart fenn a társintézményekkel, egyéb hatósági és társadalmi
szervezetekkel.

Alapfilozófiánk
TRADÍCIÓ ÉS MEGÚJULÁS

Jövőkép

Olyan egészségügyi intézmény szeretnénk lenni, ahol:

  • minden tevékenység a magas szintű betegellátás érdekében történik, beleértve a gyógyító, oktató és kutatómunkát
  • optimális számú és magas szinten képzett doktor és non-doktor személyzet áll rendelkezésre
  • a minőségirányítási és szakmai protokollrendszer áthatja a napi működést
  • a jól szervezett, hatékony intézményi rendszer mind a betegek, mind a munkatársak elégedettségét kivívja
  • az ellátás alapja a magas színvonalú, folyamatos sürgősségi betegellátás
  • az egészségügyi ellátórendszer rendszerében korrekt kapcsolat áll fenn az ellátás különböző szintjeinek résztvevőivel, szem előtt tartva a progresszivitást
  • a munkatársak számára elsődleges a betegek érdeke, rögtön ezt az intézményi érdekek követik
  • a magas szintű szakmai munka anyagi és erkölcsi megbecsüléssel társul
  • az intézményhez való tartozás az önmegvalósítás, a fejlődés és a szellemi-egzisztenciális jólét biztosítéka lesz.

INFORMÁCIÓ

FRISS HÍR

3D mozgásanalízis és a robotika fejlesztése a Kaposi Mór Oktató Kórházban

3D mozgásanalízis és a robotika fejlesztése a Kaposi Mór Oktató Kórházban

A technológia ugrásszerű fejlődésével újabb és újabb terápiás és diagnosztikai lehetőségek jönnek létre az egészségügyben is. A képalkotás digitalizációja napról…