Intézményi Etikai és Kutatásetikai Bizottság

A Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 11 tagú Intézményi Etikai és Kutatásetikai Bizottság működik.

A Bizottságnak az emberen végzett orvostudományi kutatások, valamint az Intézményben történő etikai eljárások terén eltérő feladat és hatásköre van.

Intézményi Kutatási és Kutatásetikai Bizottság

2023. június 12-től

(11 tag)

ElnökDr. Szelestei Tamás PhDNephrológiai Osztály osztályvezető főorvos
TitkárDr. Bárdos TündeIgazgatási és Koordinációs, valamint Jogi Osztály osztályvezető
Állandó tagokDr. Péterfi István PhDSzülészet-Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos
Prof. Dr. Vorobcsuk AndrásKardiológiai Osztály osztályvezető főorvos
Dr. Szörényi PéterAneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály főorvos
Dr. Ghosh Meenakshi PhDMikrobiológiai Egység biológus
Dr. Szőts Mónika PhDNeurológiai Osztály főorvos
Dr. Bálint AndrásKlinikai Onkológiai Osztály főorvos
Siskáné Ambrus Nelliápolási igazgató-helyettes, Képalkotó Diagnosztikai Centrum radiográfus
Dr. Szentágotai AttilánéOrtopédiai Osztály diplomás ápoló
Dr. Stromájer-Rácz TímeaPTE ETK KKK mb. képzési igazgató

A Bizottság feladata és hatásköre az emberen végzett orvostudományi kutatások terén:

A Bizottság hatásköre kiterjed az intézményben minden emberen végzett orvostudományi kutatásra.

A Bizottság feladata a már engedélyezett, tudományos kutatások intézeti megvalósíthatóságának vizsgálata és a kutatási engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése, melynek keretében:

  • gondoskodik a vizsgálati alanyok jogainak, biztonságának védelméről.
  • figyelemmel kíséri a vizsgálati tervben előírtak végrehajtásának, a hatósági engedélyben, illetve az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság (röviden: ETT KFEB) véleményében foglaltak helyszíni megvalósítását.
  • főigazgatói felkérésre véleményezi az intézmény kutatási szabályzatának hatálya alá tartozó kutatási kérelmeket.

A Bizottság feladata és hatásköre etikai ügyekben:

  • az intézményen belül felmerülő etikai ügyben való állásfoglalás.
  • a betegjogok érvényesítésében való közreműködés.
  • a szerv- és szövetátültetés az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 206. § (3) bekezdésében, valamint a 206.§ (6) e.) pontjában szabályozott kivételes eseteiben a jóváhagyás megadása.

INFORMÁCIÓ

FRISS HÍR

Betegeinkért és Munkatársainkért

Betegeinkért és Munkatársainkért

Segítsen, hogy mi is segíthessünk! Adószámunk: 18760840-1-14