Önkéntesség

Önkéntesek a Kórházban – kórházi önkéntesség

Jelszavunk: Másokért és Magamért

ÖnkéntességA kórházban tevékenykedő önkéntesek jelenléte hosszú időre nyúlik vissza. Kezdetekben apácák gondoskodó kezeinek ápolásában nyilvánult meg, majd a katolikus plébániák hívei vállalták fel ezt a nemes feladatot.
Az elmúlt 20 esztendőben az egyházi önkéntesek mellett a kórházból nyugdíjba vonult dolgozók tértek vissza és adtak segítséget a betegeknek és a nővéreknek.
Szervezett formában 2014-ben indult az önkéntességi munka, a Lelkigondozói Szolgálat fogja össze, figyelemmel kíséri és segíti a tagok tevékenységét.
Ettől az évtől kezdve aki önkéntes tevékenységet szeretne végezni a kórházban egy szerződést ír alá. Minden csatlakozó tag kap egy – pólóból és mellényből álló – formaruhát, melyet a tevékenység végzése során visel, ezzel is jelezve, hogy ő a kórházhoz tartozik , segíteni jött.

A kórházi önkéntes fontos része a kórház komplex működésének. Jelenlétét örömmel fogadják az osztályokon.
Többféle tevékenységi körben lehet önkéntes feladatokat ellátni:

  • beteglátogatás
  • csoportkísérés
  • fénymásolás
  • étkezések körüli segítés
  • betegkísérés
  • kápolnai szolgálatok

Az önkéntesek havi rendszerességgel csoportfoglalkozásokon vesznek részt, ahol a beteglátogatásra kapnak felkészítést, gyakorlati útmutatást.

„Méltó a munkás a maga kenyerére.”, így minden évben szervezett kiránduláson vehetnek részt a kórház jóvoltából, melyek nagyon jó hangulatúak, igazi összetartó csapatot kovácsolnak.

Ha Ön is szeretne kórházi önkéntességet végezni, kérem keresse a kórház lelkészét.

Perpékné Papp Éva
vezető kórházlelkész
Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Lelkigondozói Szolgálat
Tel.: +36 82 501 300/1560
Mobil: +36 30 572 7538 
           +36 30 496 0696

INFORMÁCIÓ

FRISS HÍR

Betegeinkért és Munkatársainkért

Betegeinkért és Munkatársainkért

Segítsen, hogy mi is segíthessünk! Adószámunk: 18760840-1-14