Lelkigondozó

Elérhetőségek

Munkatársak: Perpékné Papp Éva – kórházlelkész

Kórházi istentiszteletek

LelkigondozóKórházba megérkezni egyszerre jó és nehéz. Jó, mert orvosok és nővérek vesznek körül, hogy segítsenek rajtunk, de nehéz, mert el kell szakadnunk az otthonunktól, és minden emberi törődés mellett is olykor kiszolgáltatottnak, magányosnak érezzük magunkat.

Erő kell ahhoz, hogy ezt a helyzetet elhordozzuk és gyógyuljunk. Néha elég egy jó szó, máskor egy hosszabb beszélgetésre lenne szükség, ahol elfogadó és támogató légkörben ki-, és megbeszélhetjük terheinket, kérdéseinket, megoszthatjuk félelmeinket, örömünket. Betegeinknek és munkatársainknak egyaránt szüksége lehet erre.

Négyszemközti, zavartalan beszélgetésre, közös imádságra, lelket megerősítő, biztató elcsendesedésre – a kórtermi látogatáson túl – a lelkigondozói szobában is van lehetőség, amely Kaposváron az Északi Tömb épületében, a II. emeletén elhelyezkedő kápolnában, Mosdóson az Igazgatás épületében található. Amennyiben Ön, családtagja vagy hozzátartozója kórházba kerül, és örömmel venné a lelkigondozó látogatását, kérem jelezze ezt a fenti elérhetőségek egyikén, vagy szóljon a főnővérnek, nővéreknek és fel fogjuk keresni Önt.

Kórházi istentiszteletei alkalmainkra szeretettel várunk Mindenkit, felekezeti hovatartozástól függetlenül a következő időpontokban:
Kaposvár – Kórházi kápolna: minden csütörtökön 15 óra 45 perc
Mosdós – Pavilon épület aulája: minden szerdán 15 óra 30 perc

Imádkozunk:

  • a súlyos és életveszélyes állapotban lévőkért, halálos betegekért, élettől búcsúzókért
  • a gyászoló családtagokért, hozzátartozókért
  • a betegek mellett álló családokért, terhet hordozókért
  • a műtét előtt állókért, műtétekért
  • az egészségügyben dolgozókért
  • a kórházi önkéntes munkában résztvevőkért
  • a gyermekek születéséért, áldott állapotban lévőkért, a családokért
  • hálát adunk mindazért a jóért, amit a beteg ember elesettségében, embertől és Istentől való segítségként átél.

INFORMÁCIÓ

FRISS HÍR

Búcsúzunk

Búcsúzunk

In memoriam Dr. Berta Gyula Törökszentmiklóson született, 1937. március 11-én. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen általános orvosi diplomát szerzett 1962-ben. 1965-ben…