Duális képzés

A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése tartalmazza.

Eszerint: “duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak – képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudásértékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik;”

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített gyakorlati képzőhelyeken, jelen esetben a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház Pénzügyi-és Számviteli Osztályán folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a kórházban töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, a gyakorlati hely üzemeltetési ismereteit és intézményi kultúráját.

A Kaposvári Egyetemen 2015. szeptemberétől öt képzési területen (műszaki, informatika, agrár, természettudomány és gazdaságtudományok) indulnak el a duális képzési formájú szakok. A duális képzés tanterve a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév, amelyben a hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az intézményben, 22 hetet (december-január és május-július hónapokban, illetve augusztus egy részében) pedig a gyakorló helyen. Egész évben, illetve az ennek során elvégzett munkáért a hallgatót díjazás illeti az ide vonatkozó jogszabály értelmében, melyet a fogadó vállalat/intézmény fizet.

A duális képzéses formából mind a hallgató, mind a kórház kötelezettség nélkül kiléphet, a munkaszerződés felmondására vonatkozó törvényi előírások szerint. Ebben az esetben a hallgató a „normál”, nem duális formában folytathatja a szakon elkezdett tanulmányait.

A Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban a duális képzéssel kapcsolatosan Bankó Gabriella humánpolitikai osztályvezető nyújt felvilágosítást, elérhetőségei:
+36 82 501 300/1246+36 30 631 4121, illetve banko.gabriella@kmmk.hu

INFORMÁCIÓ

FRISS HÍR

3D mozgásanalízis és a robotika fejlesztése a Kaposi Mór Oktató Kórházban

3D mozgásanalízis és a robotika fejlesztése a Kaposi Mór Oktató Kórházban

A technológia ugrásszerű fejlődésével újabb és újabb terápiás és diagnosztikai lehetőségek jönnek létre az egészségügyben is. A képalkotás digitalizációja napról…