Főigazgatói levél

Főigazgatói levél

Tisztelt Munkatársam!

A Kaposi Mór Oktató Kórház életében 2023. március 31-én lezárul egy korszak, főigazgatói feladataimat átadom. Olyan megtisztelő felkérést kaptam az egészségügyi ágazatot felügyelő Belügyminiszter úrtól, amelyet nem utasíthattam vissza: a jövőben a minisztériumban kamatoztatom 24 éves felsővezetői tapasztalataimat.

2012 decemberében vettem át a kórház irányítását, s visszatekintve az elmúlt évtizedre, úgy vélem, joggal lehetünk büszkék: kórházunk átfogó fejlődésen ment keresztül, világos felsővezetői elvek mentén, a vezetők és munkatársak összefogásával, kiemelt kormányzati támogatással. A magyar közegészségügyi rendszer élmezőnyébe került szakmaiságát, gazdálkodását, integritását, organizációját, infrastruktúráját tekintve. Meghatározó közintézménnyé váltunk a hagyományos egészségügyi ellátáson túlmutató prevenciós, társadalmi, kulturális programjainkkal. Csúcskórházat és közösséget építettünk. Nem csupán az infrastruktúrát, de az orvos- és ápolásszakmát, a háttérszolgáltatásokat is
megújítottuk.

Szakmai pályafutásom meghatározó időszakát nem zárhatom le összefoglaló számvetés nélkül, amely közös, sokszor embert próbáló munkánk eredményeit tükrözi.

A 177 éves Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház vezetésének 2012. év végi átvételekor az Intézmény újkori története legjelentősebb fejlesztési időszakának 3. évében járó, jól menedzselt, szakmailag fejlődő, ugyanakkor gazdálkodását, integritását tekintve instabil helyzetben volt. A Kórház abban az évben került önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba. A vezetőváltással egyidőben ment végbe a Marcali Kórház-Rendelőintézet, 2018. februárban a volt Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központjának Kórházhoz való csatolása.

Az elmúlt 10 év alatt a kórházszervezet kiállta a folyamatos változások, mindenekelőtt a koronavírus pandémia, a jogviszonyváltás és a megyei gazdasági integráció próbáját. Fejlődési pályája ezidáig töretlen. Utánpótlást keresve és nevelve, az intézmény felső- és középvezetői csapata megújult. Az infrastrukturális és szakmai fejlesztések párhuzamosan, megalapozottan, a szükségleteknek megfelelően történtek. A Kórház közel 70 szakterületet működtet, közülük 16 fekvőbeteg szakmát III. progresszivitási szinten. Számos szakterületen hatókörünk megyehatáron túli, dunántúli, országos (a teljesség igénye nélkül: IVF tevékenység, neurológia, hematológia, vállsebészet).

A stratégiai szakmákat a legnagyobb beteg- és nemzetgazdasági terhet jelentő kórképek ellátására és megelőzésére fókuszálva fejlesztettük (kardio- és cerebrovaszkuláris betegségek intervencionális és komplex ellátása, onkológiai ellátás valamennyi modalitása, sürgősségi ellátás).

A szülészet-nőgyógyászat megújítása (a gyermekgyógyászattal, a kollegiális védőnői rendszerrel párhuzamosan) zászlóshajója volt a családbarát szülészetek kialakításának. A program részre a humán reprodukciós tevékenység befogadása, majd a magánellátótól történő zökkenőmentes, úttörő átvétele. A mozgásszervi népbetegségek hiánypótló ellátására megszerveztük az új reumatológiai osztályt. Az urológiai és fül-orr-gégészeti ellátást modernizáltuk, a hasi sebészetet, a gasztroenterológiát és a szemészetet új profilokkal egészítettük ki. Egynapos sebészeti egységet és szimulációs labort hoztunk létre. A szájsebészet és a gyermekgyógyászat páratlan együttműködést alakított ki az alapellátással. A hagyományosan erős képalkotó diagnosztika továbbfejlődött (a nukleáris medicinával együtt), felzárkózott a mikrobiológia és a laboratóriumi tevékenység, a patológia. A horizontális szakmai tevékenységek közül kiemelkedik a komplex, automatizált, betegre szabott gyógyszerészeti, valamint a kórházhigiénés és infekciókontroll tevékenység. Mobil Emergency Team (MET) rendszert szerveztünk meg az országban elsőként; lokális onkológiai betegútszervező rendszert működtetünk.

15 éve hoztuk létre az ország első egészségfejlesztési irodáját, ami modellje lett az országos EFI-hálózatnak. 14 éve végzünk egyedi népegészségügyi szűrési programot a teljes vármegye női célcsoportja számára, komplex életmód programot folytatunk, országos szűrőbuszos és egyéb szűrési kampányokban veszünk részt, egészségnapokat tartunk. A foglalkozás- egészségügyet újraszerveztük, Szűrés-Koordinációs Osztályt létrehozva.

A 2013-ban megalkotott Humánpolitikai Stratégia megalapozta munkatársaink megtartását és egyéni fejlődését. Éves szakképzési és továbbképzési tervekkel dolgozunk, közel 200 tanulmányi szerződéssel. A szakorvosi létszám 10 év alatt megduplázódott, a rezidensek/szakorvosjelöltek száma 100-as nagyságrendű. Kiemelt figyelmet fordítunk saját vagyonkezelésű ingatlanjainkban dolgozóink lakhatásának biztosítására, üdültetésére, a rendszeres jutalmazásokra és béren kívüli juttatásokra. Éves szinten 6-8 összdolgozói programot biztosít a Kórház a lelki egészségfejlesztéstől kezdve a közös családi napig, vagy az életmód programokig. Egyedülálló Munkahelyi Egészségvédelmi Programunk.

A Kórház a Pécsi Tudományegyetem három karának oktató kórháza, a Semmelweis Egyetem gyakorló kórháza. A teljes akkreditációjú szakterületek száma 10 év alatt megkétszereződött, felsőoktatási együttműködési megállapodásaink száma 10 év alatt másfélszeresére nőtt. A tudományos fokozattal rendelkezők száma 45, évente 6-8 fokozatszerzést támogatunk. Az ápolásszakmai közép- és felsőfokú képzések koordinálását külön munkacsoport végzi, a hallgatói létszám átlagosan 400/év.

 

A több szakaszos megvalósítás után 2016-ban befejezett Európai Uniós nagyprojekt (tömbkórházi fejlesztés) 15,4 Mrd Ft összköltségvetésű volt. 2012-től 23 Mrd Ft Európai Uniós, állami költségvetési és saját forrásból történtek fejlesztések. A kaposvári székhely építészeti infrastruktúráját 70%-ban megújítottuk, kiemelkedik a szülészet-nőgyógyászat felújítása és a Műtéti tömb rekonstrukciójának befejezése. Saját forrásból építészeti beruházást több mint 1 Mrd Ft értékben; gép-műszer, gépjármű beszerzést 1,4 Mrd Ft értékben;

IT beszerzést 150 MFt értékben valósítottunk meg. A gép-műszer állomány értéke 10 év alatt 2,6 Mrd Ft-al nőtt. A Projekt Iroda mintegy 150 projektet és fejlesztési részprogramot koordinált. Az Intézmény 8. éve stabilan gazdálkodik, adósságállomány nem képződik. A megtakarításokat folyamatosan visszaforgatjuk a működésbe, eszközpótlásokra, szakmai és technológiai fejlesztésekre, valamint humánpolitikai és közösségfejlesztő célokra – úgy, hogy valamennyi szervezeti egység részesült a fejlesztésekből. Az elmúlt 10 évben a gazdálkodás fegyelmezett, terv- és szabályszerű, megújult informatikai rendszerrel támogatott. A kontrollrendszereket megszerveztük és működtetjük.

 

A hagyományos rendezvények mellett új szakmai és közösségi rendezvényeket álmodtunk és valósítottunk meg. Évente több alkalommal megyei, térségi, országos, nemzetközi szakmai konferenciákat, orvosi és szakdolgozói akkreditált továbbképzéseket, rezidens továbbképzéseket, tudományos üléseket tartunk. Egészségügyi ünnepek (Magyar Ápolók Napja, Ápolók Nemzetközi Napja, Semmelweis Nap) alkalmából, alkalmanként több száz munkatárs részvételével, 25-30 egyéni és kollektív elismerés, valamint kinevezések kerülnek átadásra. Közösségi ünnepeket és kulturális rendezvényeket szervezünk, valamennyi telephelyen, dolgozói gyermekek, rezidensek, nyugdíjasok, önkéntesek, vezetők számára. Háziorvosi szakmai fórumoknak, kezdeményezésemre 2022-től megyei konszenzus orvosi kerekasztalnak ad helyt a Kórház. Kórházi kórust, sportcsapatokat szerveztünk. Megtörtént a Kaposi Mór kórháztörténeti gyűjtemény rendezése, könyveket adtunk ki, kórházi tablókat készítettünk, a külső kommunikációt új alapokra helyeztük. Szoros egyházi kapcsolatokat ápolunk, az elsők között szerveztük meg a diakóniai
szolgálatot, 50-70 önkéntesünk segíti munkánkat. Civil- és betegszervezeteket támogatunk.

Végezetül, köszönöm helytállását, támogatását, a közös munkát, az együtt megélt sikereket!

Kaposvár, 2023. március 31.
Moizs Mariann

Leave a reply