Hallgatói ösztöndíj pályázat

Pályázati felhívás

a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
„Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítványa”


Hallgatói Ösztöndíj pályázatot hirdet

orvostanhallgatók számára

Az ösztöndíj felhívás keretében az V. éves hallgatók 24 hónapra, a VI. éves hallgatók 12 hónapra szóló időszakra pályázhatnak.

Az ösztöndíjas időszak várható kezdete:

2024. szeptember 1.

Az ösztöndíj havi összege:

Az V. évtől pályázó nettó 50.000,-Ft, a VI. évtől pályázó nettó 100.000,- Ft és további nem pénzbeli támogatás .

A pályázat célja:


Az intézmény HR stratégiája keretében vállalt utánpótlásnevelési cél megvalósítása érdekében esélynyújtás az ösztöndíjban részesülő hallgatók mobilitásának (a hallgatók nyári és szigorlóévi gyakorlatai során az utazás, szállás, étkezés támogatása) biztosítására, akik a diploma megszerzését követően vállalják szakképzésük teljes idejére, illetve szakorvosként további egy évre azt, hogy az intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesítenek és ezen idő alatt azt nem szüntetik meg.

Pályázható szakterületek:

belgyógyászat, gasztroenterológia, klinikai onkológia, neurológia, sugárterápia, tüdőgyógyászat, urológia.

A pályázók köre:


Az ÁOK nappali tagozatos, V. és VI. éves hallgatói, akik a diploma megszerzését követően szakképzésüket a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban kezdik meg az ösztöndíj támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint, amely mellékletét képezi a pályázati felhívásnak.

Pályázati feltételek:


A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell elektronikus formában (pdf, jpg, gif) csatolni:

  • fényképes önéletrajz, motivációs levél
  • az Egyetem Általános Orvostudományi Kar igazolását, hogy az intézmény nappali tagozatos hallgatója
  • a lezárt félévek tanulmányi eredményeinek igazolása,
  • TDK tevékenység, eredmények, egyéb tudományos tevékenységben való részvétel dokumentumai.

További feltételek:

  • az ösztöndíj támogatási szerződés feltételeinek elfogadása és betartása
  • az ösztöndíj fogadásához a pályázónak hazai pénzintézetnél vezetett bankszámlával kell rendelkeznie
  • előnyt jelent a rezidensképzés intézményi hiányszakmás szakterületen történő megkezdése.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása 2024. július 1-től lehetséges.

A pályázat kitöltésére szolgáló elektronikus felület elérhetősége:

Jelentkezési lap

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. július 31.

A pályázat elbírálásának módja:

A Kuratórium elnöke által összehívott Bíráló Bizottság előtti személyes meghallgatás.

Kapcsolattartás, információszolgáltatás:


A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a következő telefonszámon és e-mail címen tehetik fel:


Baka-Bankó Gabriella

humánpolitikai osztályvezető

e-mail: banko.gabriella@kmmk.hu

tel.: 82/501-300/1246

mobil: 30/631-4121