A díj átadására első alkalommal a Kaposi Mór Oktató Kórház vezetői testülete előtt, 2018. november 22-én került sor. Az alapító családjának képviseletében Dr. Matolcsy Gusztáv adta át az elismerést Nagy Ferenc professzornak, a Neurológiai Osztály osztályvezető főorvosának.

Matoltsy Sándor Gedeon, kaposvári születésű Humboldt-díjas bőrgyógyász kutató professzor 2007-ben hozta létre a „Friends of Csertán Márton Foundation” nevű alapítványt az Egyesült Államokban, melynek alapító okiratában szerepel a tudományos tevékenység támogatása. A 2014-ben elhunyt professzor emlékét azóta is méltó módon őrzi alapítványa.  A Kaposi Mór Oktató Kórház vezetőségének egyetértésével az alapítvány kezelője Matoltsy díjat alapított. Célja, hogy a kórház egy-egy olyan orvosát elismerésben részesítse évente egy alkalommal, aki hivatásának kiemelkedő képviselője, gyógyító-oktató-tudományos munkássága példaértékű.

Prof. Dr. Nagy Ferenc 1983-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. 1988-ban neurológiából, 2009-ben klinikai neurofiziológiából, majd 2014-ben addiktológiából szakvizsgázott, mindhárom alkalommal kiváló eredménnyel.
Szakmai pályafutását 1983-ban a Szombathelyi Kórházban kezdte, majd a pécsi  Neurológiai Klinikán folytatta, melynek igazgató-helyettesi feladatait is ellátta. Irányítása alatt, az országban elsők között került megszervezésre a Fájdalom Ambulancia.
Ösztöndíjasként 1996-1998 között az USA-ban, Detroitban, illetve 2005-ben Németországban, a müncheni Neurológiai Klinikán végzett kutató munkát. Kiemelt kutatási területe: a mozgászavarok, szédülés, képalkotó eljárások degeneratív idegrendszeri kórképekben, klinikai neurofiziológia, fájdalom, addikció.
Bizonyítva tudományos felkészültségét, 2000-ben PhD tudományos fokozatot szerzett summa cum laude eredménnyel, majd 2005-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. 2010-ben a Pécsi Tudományegyetem egyetemi magántanárrá nyilvánította.
2009. november 15-től, közel egy évtizede a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosa, ez idő alatt mind szakmai, mind humánerőforrás tekintetében komoly osztályfejlesztést hajtott végre. Napi gyógyító munkáját a legkorszerűbb eszközökkel, óriási munkabírással, lelkiismeretesen végzi. Megnyerő személyisége rengeteg erőt nyújt a rábízott betegek gyógyulásához. A kórház munkatársai mindenkor számíthatnak önzetlenségére szakmai és emberi kapcsolatokban egyaránt. Szakmai tevékenysége során számos munkatársát készítette fel a hivatásra, utánpótlást nevelő munkássága példaértékű. Oktatói tevékenysége kiterjed a felsőoktatás több szakterületére, bölcsészek és orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati oktatására, vizsgáztatására, valamint angol nyelven történő tantermi előadások megtartására.