Somogy Polgáraiért kitüntetés

Január 6-án, a megyenapi ünnepségen Ambrus Miklósné, a kórház bér- és munkaügyi osztályának vezetője Somogy Polgáraiért elismerésben részesült.

Ambrus Miklósné 1991 óta a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház – és annak jogelődje – munkatársa, munkaügyi előadóként kezdett dolgozni a Gazdasági Igazgatóságon. 2011. március 1-e óta a Bér- és Munkaügyi Osztály vezetője. Az intézmény több mint 2500 munkatársa (közalkalmazottak, egyéb jogviszonyban dolgozók, közfoglalkoztatottak és nyugdíjasok) rendkívül sokrétű munkaügyi tevékenységének és dokumentációjának naprakészen tartásáért felelős csakúgy, mint az ágazati bérfejlesztések előkészítéséért. Kapcsolattartása a Magyar Államkincstárral, a fenntartóval és a szakmai társszervekkel együttműködő, hatékony. Munkaszervezése kiemelkedő. Több éven keresztül ellátta a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány ügyintézését.
Szakmai munkája elismeréseként korábban intézményvezetői dicséretben részesült.
Ambrus Miklósné megbízható, precíz munkájával, nyugodt személyiségével, munkabírásával stabil személyisége a kórház Gazdasági Igazgatóságának, elhivatottsága az intézmény – és tágabb értelemben a somogyi polgárok – iránt megkérdőjelezhetetlen.

Gratulálunk az elismeréshez!