Misszió

Küldetés
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház hagyományai és folyamatos megújulása révén a Dél-Dunántúl egyik vezető egészségügyi intézménye, ahol a korszerű gyógyító munka mellett kiemelt feladat az oktatás és kutatás.

Szolgálat
A kor színvonalának megfelelő, hatékony és odaadó gyógyító tevékenység, széleskörű, evidenciákon alapuló szolgáltatás nyújtása, amely mindenki számára hozzáférhető és elérhető.
A betegellátás szolgálat, mely fajra, nemre és felekezetre való tekintet nélkül veszi figyelembe a beteg emberi mivoltát, törvényes jogait – és a Kórház lehetőségeihez mérten – személyes igényeit is.

Bizalom
Betegeink bizalmát megszerezni nagyon nehéz, elveszíteni egy pillanat műve lehet.
Munkánk alapja a kapott bizalomnak való maradéktalan megfelelés.

Szilárd gazdasági helyzet
Magas szintű és minőségű szolgáltatást csak stabil gazdasági környezetben lehet végezni, amire az ésszerű, nem pazarló gazdálkodás a jellemző.
Mindenkor alkalmazkodva a külső körülményekhez, az intézményben gazdasági okokból a szolgáltatási színvonal nem sérülhet, kezelés nem maradhat el.

Munkatársak
A folyamatosan változó, megújuló intézmény olyan munkakörülményeket igyekszik biztosítani, mely vonzza, megtartja és egyéni fejlődését biztosítja az intézmény felé elkötelezett munkatársaknak.

Együttműködés
Az intézmény mindenkit partnerének tekint, aki mindennapos munkájában segíti. A szolgáltató szemléletű ellátás érdekében a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház folyamatos együttműködést tart fenn a társintézményekkel, egyéb hatósági és társadalmi szervezetekkel.

Alapfilozófiánk
TRADÍCIÓ ÉS MEGÚJULÁS