Orvosigazgató-helyettes

Dr. Füle Attila

sebész , osztályvezető főorvos

Középiskolai tanulmányait a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban végezte. Orvosi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatta , ahol 1980-ban vett át általános orvosi diplomát “cum laude” minősítéssel.

1980 – 2010 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórház – Rendelőintézete / orvos- szakorvos-adjunktus-főorvos

Két évig a kórház Traumatológiai osztályán, ezt követően pedig az Általános Sebészeti osztályon dolgozott. 1985-ben sebészeti szakvizsgát tett "kiváló" minősítéssel. 1989-ben adjunktusi, 2003-ban főorvosi kinevezést kapott, mely után részlegvezetői feladatokat látott el.

1992-ben, előzetes tanfolyamok és megfelelő gyakorlat (POTE II. sz. Sebklinika) megszerzése után Nagykanizsán bevezette és elkezdte a laparoszkópos sebészeti tevékenységet, melyet Bátorfi József Professzor érkezése után ,vezetése mellett jelentősen bővítettek. Az osztályukon szervezett tanfolyamok, továbbképző kurzusok során a laparoszkópos sebészetet éveken át oktatta is.

2010 – 2014 Marcali Városi Önkormányzat Kórháza – Rendelőintézete / osztályvezető főorvos

A fenti időponttól előbb az Invazív Sebészeti Matrix Osztály, majd ennek megszűnése után a Sebészeti Osztály és a Központi Műtő osztályvezetőjeként a korábbi sebészi ellátás palettáját szélesítve, elsősorban a laparoszkópos sebészeti tevékenységet, új műtéti eljárások bevezetésével sikerült az osztály műszerezettségét is jelentősen fejleszteni. Kormányzati döntés alapján 2015-ben intézményüket a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató kórházba integrálták, mely után továbbra is ellátta a korábbi vezetői feladatokat.

2015. január – Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház –Marcali Telephely / Dr.Szaplonczay Manó Integrált Kórházegység

A Dr. Szaplonczay Manó Integrált Kórházegység Sebészeti Osztály vezetője, valamint orvosigazgató helyettesként a Kórházegység vezetői feladatait látja el.

Ismeretek:

  • Sebész szakorvosként bőséges szakmai gyakorlat és széles operatív tevékenység mellett a laparoszkópos sebészetben hosszú ideig oktatási feladatok ellátása is.
  • Több laparoszkópos és coloproctologiai mesterkurzus elvégzése.
  • A kórházi betegellátási tevékenység kódolásában széles ismeretekkel rendelkezik, kódolást végez.