Minőségügy

MINŐSÉG, KÖRNYEZETI, MUNKAVÉDELMI POLITIKA

Integrált Irányítási Politika

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház a minőség- és környezetirányítás, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítására irányuló elkötelezettségét az Integrált Irányítási Politikában nyilvánítja ki. Megvalósítja a minőségirányítás, a környezetvédelem nemzetközi, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági nemzeti szabványokra alapozott rendszerét, és a továbbiakban biztosítja ennek folyamatos működését és fejlesztését.

Ezen elkötelezettség vonatkozik a magas szintű szakmai és szolgáltatói gyógyító, megelőző tevékenységre, mely etikus, betegközpontú, a beteg jogait tiszteletben tartja, igényeinek és elvárásainak igyekszik megfelelni. Szándéka, hogy a környezetvédelem és a munkavédelem szempontjainak előtérbe helyezésével, a fenntartható fejlődés keretei között valósítsa meg tevékenységeit.

A Kórház a tevékenységével kapcsolatos törvények és előírások maradéktalan betartására törekedve kötelezettséget vállal a környezeti teljesítőképesség folyamatos javítása és a környezetszennyezés megelőzése mellett.

Céljai elérése érdekében az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, az MSZ 28001:2003 szabványoknak és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardoknak megfelelő irányítási rendszert működtet és folyamatosan továbbfejleszt.

Célja:

  • az adott körülmények között a szolgáltatást igénybe vevők, a betegek számára az elvárható minőségnek megfelelő ellátás nyújtása, azaz a kockázat és a költségek optimalizálása mellett a beteg gyógyulásának elérése, elégedettségének kivívása, melyet jól képzett, motivált egészségügyi ellátó személyzet nyújt számára,
  • a munkavállalók és érdekelt felek egészségének, biztonságának megóvása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kockázatainak minimalizálásával,
  • folyamatosan és tervezett módon a munkatársak képzettségének, szakmai ismeretének, környezeti tudatosságának gyarapítása,
  • a tevékenységeihez kapcsolódó anyag- és energia felhasználás, valamint hulladék és környezetkárosító anyagok kibocsátásának minimalizálása a hasznosíthatósági lehetőségek kiaknázásával,
  • a magas szintű szolgáltatói ellátás elérése, a beszállítói struktúra optimalizálása.

A szolgáltatások minőségének és környezeti hatásainak, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés folyamatos javítása a Kórház vezetésének állandó feladata, de a kitűzött célok megvalósítása érdekében nélkülözhetetlen valamennyi dolgozó elkötelezett részvétele ebben a munkában.

Kaposvár, 2013. május 15.

Dr. Moizs Mariann
főigazgató