A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 11 tagú Intézményi Etikai és Kutatásetikai Bizottság működik.

A Bizottságnak az emberen végzett orvostudományi kutatások, valamint az Intézményben történő etikai eljárások terén eltérő feladat és hatásköre van.

Elnök: Dr. Szelestei Tamás

Titkár: Dr. Viski Anna

Tagok:

  • Dr. Szörényi Péter
  • Dr. Szentágotai Attiláné
  • Bereczki Margit
  • Dr. Jó Anett
  • Dr. Gilincsek Lajos
  • Dr. Káposztás Zsolt
  • Dr. Kovács Zoltán
  • Dr. Ruzsa Ágnes
  • Soós Viktor
  • Dr. Szőts Mónika

A Bizottság feladata és hatásköre az emberen végzett orvostudományi kutatások terén:

A Bizottság hatásköre kiterjed az intézményben minden emberen végzett orvostudományi kutatásra.

A Bizottság feladata a már engedélyezett, tudományos kutatások intézeti megvalósíthatóságának vizsgálata és a kutatási engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése, melynek keretében:

 • gondoskodik a vizsgálati alanyok jogainak, biztonságának védelméről.
 • figyelemmel kíséri a vizsgálati tervben előírtak végrehajtásának, a hatósági engedélyben, illetve az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság (röviden: ETT KFEB) véleményében foglaltak helyszíni megvalósítását.
 • főigazgatói felkérésre véleményezi az intézmény kutatási szabályzatának hatálya alá tartozó kutatási kérelmeket.

A Bizottság feladata és hatásköre etikai ügyekben:

 • az intézményen belül felmerülő etikai ügyben való állásfoglalás.
 • a betegjogok érvényesítésében való közreműködés.
 • a szerv- és szövetátültetés az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 206. § (3) bekezdésében, valamint a 206.§ (6) e.) pontjában szabályozott kivételes eseteiben a jóváhagyás megadása.