Látogatási tilalom idején a Kaposi Mór Oktató Kórházban :

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935-1/2020/EÜIG. sz. határozata értelmében a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban látogatási tilalom van érvényben.
A látogatási tilalom alatt is biztosítjuk az Alaptörvényben és az 1997. évi CLIV. Egészségügyi törvényben foglaltak szerint a kapcsolattartási lehetőséget fekvőbetegeink számára.
A Kórház valamennyi telephelyén a kapcsolattartás az alábbiak szerint történik:
Folyamatos személyes jelenlét lehetséges megfelelő védőfelszerelés biztosítása és annak szabályos használata mellett:

  • súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetében – az osztályvezető főorvossal történő engedélyeztetést követően – az általa megjelölt egy személy számára
  • kiskorú beteg esetében szülője, törvényes képviselője, illetve a törvényes képviselő által megjelölt egy személy számára
  • szülő nő esetében az általa megjelölt nagykorú személy számára a vajúdás és a szülés ideje alatt.

A fekvőbeteg állapotával kapcsolatban telefonos tájékoztatást – továbbra is – szakorvosától kérhetnek közvetlen hozzátartozók.
Fekvőbetegeink számára csomag beküldése biztosított.
Végtisztesség megadása felekezet szerint folyamatosan biztosított.

Kaposvár, 2020. november 13.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház