Az elismerést a mai napon vette át a kitüntetett a Kórház Igazgatótanácsa tagjainak jelenlétében az Alapító megbízásából Dr. Moizs Mariann főigazgatótól.

Matoltsy Sándor Gedeon, – az idén 100 esztendeje született – kaposvári Humboldt-díjas bőrgyógyász kutató professzor 2007-ben hozta létre a „Friends of Csertán Márton Foundation” nevű alapítványt, melynek egyik fontos célkitűzése a tudományos tevékenység támogatása. A 2014-ben elhunyt professzor emlékét azóta is méltó módon őrzi alapítványa.  A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház vezetőségének egyetértésével az alapítvány kezelője 2018-ban Matoltsy díjat alapított, melynek célja, hogy évente egy alkalommal a kórház egy olyan orvosát részesítse elismerésben, aki hivatásának kiemelkedő képviselője, gyógyító-oktató-tudományos munkássága példaértékű. A Matoltsy díjat 2020-ban az intézmény Tudományos és Oktatási Bizottságának javaslata alapján, Dr. Moizs Mariann főigazgató döntése szerint Prof. Dr. Szabó István, az Ortopédiai Osztály osztályvezető főorvosa kapta.

Prof. Dr. Szabó István 1993-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. Ortopédiából 2000-ben, sportegészségügyből 2008-ban, majd traumatológiából 2014-ben szakvizsgázott, mindhárom alkalommal kiváló eredménnyel.
Szakmai pályafutását 1995-ben a Baranya Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályán kezdte, majd 2008-ig a Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikáján folytatta munkáját.
Ösztöndíjasként három évig Belgiumban, majd egy évig a franciaországi Lyonban végzett kutató munkát. Lyonban a világ egyik vezető vállsebésze, Gilles Walch irányítása alatt dolgozott, Magyarországon egyedülálló tudásra tett szert a vállsebészet, valamint a csípőprotézis beültetések területén.
Kiemelt kutatási és műtéti területei: a váll nyitott és artroszkópos műtétei, vállrehabilitáció, vállprotetika anatómiai, töréses és inverz protézisek alkalmazásával, csípőprotézis beültetés anterior minimál invazív feltárással, minimál invazív térdprotézis beültetés.
2004-ben PhD tudományos fokozatot szerzett „A glenohumeralis ízület degeneratív elváltozásai és a cavitas glenoidalis protetizálásának problematikája” című értekezésével, summa cum laude eredménnyel. A dolgozat abban az évben az MTA Dél-Dunántúli Szekciójának legjobb értekezése díját nyerte el. Habilitációját 2010-ben szerezte meg a Pécsi Tudományegyetemen, mely 2012-ben egyetemi magántanárrá nyilvánította.
2008 szeptembere óta a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának munkatársa, jelenleg osztályvezető főorvosa. Ez idő alatt mind szakmai, mind humánerőforrás tekintetében komoly osztályfejlesztést hajtott végre. Magyarországon 2008 novemberében elsőként alkalmazta a minimál invazív anterior csípőprotézis beültetés módszerét, melyet azóta is kimagasló eredményességgel végez.
Magas szintű elméleti tudásanyag és gyakorlati ismeret birtokosa. Napi gyógyító munkáját a legkorszerűbb eszközökkel, óriási munkabírással, lelkiismeretesen végzi. Megnyerő személyisége rengeteg erőt nyújt a rábízott betegek gyógyulásához. A kórház munkatársai mindenkor számíthatnak önzetlenségére szakmai és emberi kapcsolatokban egyaránt.
Szakmai tevékenysége során számos munkatársát készítette fel a hivatásra, munkastílusa és problémamegoldó képessége követendő a fiatal orvosok és munkatársai számára.
Oktatói tevékenysége kiterjed a felsőoktatás több szakterületére, medikusok, rezidensek, gyógytornászok, reumatológusok elméleti és gyakorlati oktatására, vizsgáztatására, magyar és idegen nyelven egyaránt.
PhD védéseken, továbbá nemzetközi és hazai szaklapokban rendszeresen teljesít bírálói feladatokat. Szerkesztő bizottsági tagja az Orthopaedic Journal of Sports Medicine, valamint az International Journal of Shoulder Surgery című neves nemzetközi szakfolyóiratoknak.
Részt vett a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének megalapításában, melynek jelenleg is elnöke. Az intézmény Tudományos és Oktatási Bizottságának tagja.
Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja és vezetőségi tagja. Tudományos tevékenységét a felsőoktatásban is használt szerkesztett szakkönyvei és könyvfejezetei, nagyszámú magyar és idegen nyelven megjelent tudományos közleménye, hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai tudományos üléseken, továbbá helyben szervezett továbbképzéseken, tanfolyamokon és háziorvosi konferenciákon elhangzott értékes, színvonalas előadásai jellemzik.

A betegellátás érdekében kifejtett tevékenysége, az ortopédia területén aktívan eltöltött húsz év alatt végzett szolgálata, kiemelkedő vezetői és oktatói munkája, feladatainak kivételesen magas színvonalon, kiváló szakmaisággal történő ellátása elismeréseként részesült Prof. Dr. Szabó István 2020-ban a Matoltsy-díjban.

Gratulálunk az elismeréshez!