Dr. Boldizsár Ferenc halálának évfordulóján

Dr. Boldizsár Ferenc 1947. szeptember 22-én született Kaposváron. Középiskolai tanulmányait a Kaposvári Táncsics Gimnáziumban végezte kitűnő eredménnyel. Orvosi diplomáját 1971-ben vehette át, majd első munkahelyeként a Pécsi Orvostudományi Egyetem Ideg- és Elmeklinikáján helyezkedett el.  A 70-es évek trendjének megfelelően először neurológiából, majd pszichiátriából tett sikeres szakvizsgát.

1976. december 1-től Kaposváron helyezkedett el szakorvosként, a Prof. Dr. Kopa János vezette Ideg- és Elmeosztályon. Érdeklődési területe elsősorban a szociálpszichiátria és szuicidológia, stigmatizáció volt.

Kaposváron kezdettől fogva pszichiátriai területen dolgozott, az 1980-as évek során számos publikáció jelent meg az Orvosi Hetilapban, az Ideggyógyászati Szemlében nevével fémjelezve (Az öngyilkossági kísérletek szociális hátteréről – Orvosi Hetilap, 1985, A gyermekkor és a párkapcsolat egyes adatainak összefüggése neuropszichiátriai betegeknél – Ideggyógyászati Szemle, 1988). A szakma helyzetével, kompetenciájával visszatérően foglalkozott. Vizsgálta a pszichiátriai morbiditás változását 1960-1980 között a kaposvári pszichiátriai osztály ellátási területén.

Aktívan részt vállalt a Pszichiátriai Osztály önállóvá válásában, ennek szervezési és strukturális kialakításában. 1988-tól az új osztály vezetőjeként tevékenykedett, vezetésének időszakában az osztály országos ismertségre tett szert szakmai körökben.

Boldizsár Ferenc kórházi körökön belül és kívül is növelte a szakma presztízsét, képviselte a betegek érdekeit és jogait. Éveken át a Magyar Pszichiátriai Társaság alelnökeként támogatta a Társaság működését.

2010. március 15-én több évtizeden át végzett példamutató tevékenységéért az Egészségügyi Miniszter Díszoklevele elismerésben részesült.

2010. október 12-én bekövetkezett tragikus halálát követően a Magyar Pszichiátriai Társaság, az alelnökeként végzett sok éves munkáját elismerve, Posztumusz Elnökségi különdíjat adományozott számára.