Megjelent a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány legújabb kiadványa: Frankl József Mesék felnőtteknek című kötete

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Történeti Gyűjteménye iratanyagának – immár teljesen elkészült – rendezése és szakszerű feldolgozása folytán a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány – a 2019-ben megjelent Tanúságtevők című kötet után – idén dr. Frankl Józsefnek (1908-1994) – a kórház egykori igazgatójának, osztályvezető bőrgyógyász professzorának – válogatott állatmeséit tartalmazó kötetet jelentetett meg Mesék felnőtteknek címmel.

A mind tartalmában, mind kivitelében magas nívójú kiadvány 55 írást és 20 színes illusztrációt tartalmaz. A kötetet dr. Moizs Mariann főigazgató szerkesztette, az illusztrációk Farkas Beáta keze munkáját dicsérik, a szöveggondozási és lektorálási feladatokat Szemes Péter és dr. Zóka Péter végezték. A nyomdai előkészítés és igényes kivitelezés a VUPE 2008 Kft. érdeme.

A kötetet a szerző fia, dr. Frankl Péter – Japánban élő matematikus professzor – megható, személyes hangvételű, édesapjára emlékező előszava vezeti be. Frankl József szavával szólva: „Meséim célja kettős: szórakoztatás és oktatás.” (40.o.) E törekvéseiben a szerző a híres ókori görög meseíró Aiszóposz, a 16. századi magyar Heltai Gáspár, valamint a 17. században élt neves francia költő Jean de La Fontaine nyomdokain jár.  A fabulák célja mindig az, hogy tréfás és közérthető módon úgy világítsanak rá alapvető emberi tulajdonságainkra, hogy közben senki ne botránkozzon meg „az állatbőrbe bújtatott” emberi gyarlóságokon. Úgy gondoljuk, hogy a szerzőnek e nemes célt sikerült megvalósítania.

Frankl Józsefre is igaz, ahogyan A bölcs bagoly című írásában fogalmaz: „Gyermeked és munkád megőrzi nevedet; bennük, ha meghaltál is, tovább élsz!” (9.o.)