Dr. Baka József emlékülés

Dr. Baka József emlékülés

Dr. Baka Józsefre emlékeztek ünnepélyes keretek között halála 15. évfordulóján a Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központban.

A szerdai ünnepségen felidézték Kaposvár egykori alpolgármesterének, a Kaposvári Egyetem egykori gazdasági főigazgatójának életútját, méltatták munkásságát.
Dr. Baka József 1933. január 8-án született a Tolna megyei Szekszárdon. Érettségi után a Bölcsészettudományi Egyetemre iratkozott be magyar-történelem szakra, ám tanulmányait szülei nehéz anyagi helyzete miatt félbe kellett szakítania.  Később elvégezte a Számviteli Főiskolát jeles eredménnyel, közgazdász végzettséget szerezve, majd a pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetemen szerzett jogi diplomát.
1963-ban a szekszárdi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumhoz került gazdasági igazgatói munkakörbe, majd annak megszűnése miatt a minisztérium 1970. január 1-vel áthelyezte a kaposvári F
elsőfokú Mezőgazdasági Technikumhoz, mint gazdasági igazgató. A Technikum jogutódjában, a Mezőgazdasági Főiskolán is gazdasági igazgatóként, majd az 1988-as integrációt követően a Pannon Agrártudományi Egyetemen gazdasági főigazgatóként dolgozott. A Kaposvári Egyetem 2000. január 1-jével történő megalakulásakor megpályázta a gazdasági főigazgatói vezetői megbízást, melyet el is nyert. Fő feladata elsősorban az intézmény gazdasági vezetésére irányult, ám meggyőződése szerint ez a munka igényelte az egyetem alaptevékenységében történő részvételt is. Ennek szellemében évtizedeken át óraadóként oktatott, több kutatási témában, szabadalomban munkatársként dolgozott, és részt vett a Kaposvári Egyetem országosan is elismert agrár-szaktanácsadói tevékenységének – különös tekintettel a kutatási-termelési rendszerek létrehozására – a megszervezésében. Különböző minisztériumok rendszeresen felkérték szakértőnek. 1991-ben címzetes egyetemi tanár címet kapott.
1990-től tagja volt Kaposvár Megyei Jogú Város képviselőtestületének. 1998-ban társadalmi alpolgármesterré választották és Toponár városrész részönkormányzat elnöke lett.
Dr. Baka József életének 71. életévében 2004. március 6-án hunyt el. Halálával a magyar felsőoktatás és Kaposvár széles látókörű, alkotó, a jövőt építő nagy egyéniséget veszített el.
2008-ban az Egészségügyi Centrum Tanácsa, valamint az Agrár- és Környezettudományi Kar Kari Tanácsa „Baka József-díj”-at alapított, mely olyan közalkalmazottnak adományozható, aki az Egyetemen az oktatás-, kutatásfejlesztés és innováció területén, valamint azok eredményeség-fokozása céljából kiemelkedő tevékenységet fejt ki.
A Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum 2018. február 01. napjával a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházhoz történő integrációjával a Központ egyik megálmodója, alapítója és folyamatos fejlesztője előtt tisztelegve a Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ nevet kapta.

Az ünnepség végén virágot helyeztek el a diagnosztikai épületben Dr. Baka József emléktáblájánál, majd a Kaposvári Egyetem körépületébe vonultak át az résztvevők, ahol Fábián Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, Dr. Moizs Mariann, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója, Szita Károly polgármester, valamint. Dr. Borbás Zoltán, a Kaposvári Egyetem kancellárja koszorúzta meg Dr. Baka József mellszobrát.