A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából került átadásra az elismerés.

Matoltsy Sándor Gedeon, Humboldt-díjas bőrgyógyász kutató professzor 2007-ben hozta létre a „Friends of Csertán Márton Foundation” nevű alapítványt az Egyesült Államokban, melynek alapító okiratában szerepel a tudományos tevékenység támogatása. A 2014-ben elhunyt professzor emlékét méltó módon kívánja őrizni az alapítvány kezelője, ezért a Kaposi Mór Oktató Kórház orvosai számára Matoltsy díjat kívánt alapítani.
Az alapító elgondolása szerint a Matoltsy díj létesítésének és adományozásának – a névadó emlékének méltó megőrzése mellett – célja, a hivatás jelenleg kiemelkedő személyiségei munkájának elismerése, jutalmazása és további teljesítményekre ösztönzése.
Matoltsy díjban évente egy, a Kaposi Mór Oktató Kórházban dolgozó orvos részesíthető, a Tudományos és Oktatási Bizottság javaslatára, a főigazgató döntése alapján.
A betegellátás érdekében kifejtett tevékenysége, a belgyógyászat, gasztroenterológia területén aktívan eltöltött közel három évtized alatt végzett kiemelkedő vezetői, oktatói és kutatói munkája, feladatainak kivételesen magas színvonalon, kiváló szakmaisággal történő ellátása elismeréseként Prof. Dr. Hunyady Béla, a Gasztroenterológiai Osztály osztályvezető főorvosa Matoltsy díj kitüntetésben részesült.

Prof. Dr. Hunyady Béla 1986-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. 1991-ben belgyógyászatból, 1998-ban gasztroenterológiából, majd     2000-ben klinikai farmakológiából szakvizsgázott.Szakmai pályafutását 1986-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinikán kezdte meg általános orvosként. 1991-től, az első szakvizsga megszerzésétől egyetemi tanársegédként, 1998-tól egyetemi adjunktusként, majd 2001-től egyetemi docensként végezte munkáját. 1994 és 2007 között az Egyesült Államokban, az Egyesült Arab Emirségben és Nagy-Britanniában is végzett szakorvosi tevékenységet.A Magyar Tudományos Akadémia 1995-ben az orvostudományok kandidátusává nyilvánította. A Pécsi Orvostudományi Egyetem 1999-ben PhD fokozattal illette, 2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált.Tudományos felkészültségét igazolva, 2003. június 23-án a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos címet adományozta számára, 2003. július 1. napján a Magyar Köztársaság Elnöke egyetemi tanári kinevezésben részesítette.
2007-től 2012-ig a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Belgyógyászati Osztályainak osztályvezető főorvosa. 2013-tól az önálló osztályként működő Gasztroenterológiai Osztály osztályvezetői feladatait látja el, mind szakmai, mind humánerőforrás tekintetében új osztályt épített fel.Részállásban a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. számú Belgyógyászati Klinikán is folytat szakmai tevékenységet.1986-tól 2007-ig az orvostanhallgatók graduális képzésében belgyógyászat, orvosi etika és klinikai farmakológia területén, valamint gasztroenterológiából angol nyelven is számos tantermi előadást tartott. 2003-2007 között a gasztroenterológia graduális képzési felelőse.
A posztgraduális képzés keretein belül belgyógyász és nem-belgyógyász rezidensek belgyógyászati képzésében tutori feladatokat lát el. Folyamatosan családorvos, belgyógyász és gasztroenterológus rezidensek mentora. Oktatói tevékenysége kiterjed az egészségügyi felsőoktatás több szakterületére is, belgyógyászat tárgyában szemináriumokat tart és gyakorlati oktatást végez. Az ápolók és asszisztensek belgyógyászati, gasztroenterológiai és endoszkópos gyakorlati felkészítésében is jelentős szerepet vállal. Több MTA doktori értekezés, PhD disszertáció, államvizsga dolgozat, szakmai pályázat kapcsán, valamint nemzetközi és hazai szaklapokban is lát el bírálói feladatokat, továbbá folyóirat szerkesztőségi tevékenységet is folytat. Megannyi helyi, regionális és országos továbbképző tanfolyam, kreditpontos kurzus főszervezője, konferenciák programbizottsági elnöke.
Számos hazai szakmai testület vezetőségi, valamint nemzetközi társaságok tagja. 2003-2007 között a Pécsi Tudományegyetem gasztroenterológia grémium vezetője, 2012-2014 között a Magyar Gasztroenterológiai Társaság elnöke. Az intézmény Szakmai Vezető Testületének elnöke, Tudományos és Oktatási Bizottságának tagja, a Belgyógyászati Ellátást Nyújtó Egységek Irányító Testületének vezetője. Tudományos tevékenységét könyvei, könyvfejezetei, nagyszámú magyar és idegen nyelven megjelent tudományos közleménye, hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai tudományos üléseken elhangzott értékes, színvonalas előadásai jellemzik. Szakmai elismertségét eddigi pályafutása során kapott díjai, elismerései bizonyítják.
Kiemelt kutatási területei: fekélybetegséggel kapcsolatos alapkutatások, fekélyellenes szerek humán vizsgálatai endoszkópos módszerrel és 24 órás intragasztrikus pH monitorozással, biogén aminok, bioaktív peptidek és receptoraik vizsgálata a gyomor-bélrendszerben, májbetegségek epidemiológiájának, genetikai hátterének, patomechanizmusának, klinikai jellemzőinek vizsgálata, különös tekintettel a krónikus vírushepatitisekre.

Napi gyógyító munkáját lelkiismeretesen végzi. Szakmai tevékenysége során számos munkatársát készítette fel a hivatásra, munkája példaértékű valamennyi munkatársa számára.