A 2018-as év Hivatás Megújító Nap mottója: „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13,13)

Ez a gondolat vezette az elhangzott előadások fő mondanivalóját.
Második alkalommal szervezett továbbképző napot a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház a gyógyító egységekben önkéntes tevékenységet végzőknek, a Szent Fausztina Irgalmasság Háza koordinátorának, Hágen Ilona Editnek a közreműködésével.
Tartalmas és információkban gazdag napot tölthettek együtt a két önkéntes szervezet tagjai.
Az előadások során képet kaphattak Kata Mária, a budapesti katolikus lelkészség főállású munkatársának szemén keresztül, hogy milyen a beteg emberévé lenni.
Rajnai László mentálhigiénés szakember a metakommunikációról beszélt, amely eszköz lehet a szeretet és a gondoskodás kifejezésében. Honfi Júlia bemutatott egy teljesen más alapokon nyugvó, de ugyanarra a célra törekvő önkéntes egyesületet, a CosHelp-et. Végül Hágen Ilona Edit a szeretet-nyelveinkről, mint életünk egyik fontos kifejezőeszközéről beszélt.

A középpontban a szeretet és annak kifejező formái álltak,  megerősítve ezáltal azokat az önkénteseket, akik hűségesen vállalják a kórházban fekvő beteg emberek lelki támogatását, erősítését.