A Magyar Egészségügyi Társaság ( MET)  25 éves ünnepi konferenciáját és éves közgyűlését tartotta május 12-én a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban. A jubileumi konferencián Dr. Andrásofszky Barnáról is megemlékeztek.

25 évvel ezelőtt Mosdóson, az akkori Tüdő- és Szívkórházban, Dr. Andrásofszky Barna főigazgató kezdeményezésére alakult meg a Magyar Egészségügyi Társaság. A Kárpát-medencei tagozatok kérésére az idei, jubileumi ülést a megalakulás helyszínén, Mosdóson és Kaposváron tartotta a társaság.

A Magyar Egészségügyi Társaság feladatának tekinti a magyar orvosok, gyógyszerészek, szakdolgozók és az egészségügy bármely területén tevékenykedő szakemberek megszólítását, egymás segítése, a magyarság egészségi állapotának javítása, a nemzet fennmaradása érdekében. Lehetőséget kínál a világban folyamatosan szétszóródó, magyarul tudó, magát a nemzethez tartozónak valló, egészségügyben munkálkodók kapcsolatfelvételére, a magyarság jövőjéért felelősséget érzők és tenni akarók összefogására.

Dr. Andrásofszky Barna 1924-ben, a partiumi Szilágynagyfaluban született. Édesapja körorvos volt, így fiatalon megismerte az orvosi hivatás szépségeit és nehézségeit. A kolozsvári egyetemen megkezdett orvosi tanulmányait Budapesten folytatta, ahol 1951-ben szerzett diplomát. 1959. október 1-én került Mosdósra, ahol akkor egy 100 ágyas Gyermek-TBC Szanatórium működött, a Somogy Megyei Kórház kihelyezett osztályaként. 1963-tól 35 éven át vezette a közben önállóvá vált Mosdósi Tüdő- és Szívkórházat. A hazai tbc elleni sikeres küzdelem úttörője, a gyermek-tüdőgyógyász hálózat és szakorvos képzés megszervezője, számos szakmai grémium elnöke. A régió nemzetközi gyermekpulmonológiai munkacsoportját Mosdóson 1975-ben szervezte meg, ennek első elnökeként magas külföldi elismerést nyert. A gyógyító munka mellett elhivatott nevelő volt. Örökös szívügyének tekintette az egészségtan-oktatás széleskörű bevezetését. 2018. februárban hunyt el.
Tiszteletére a Magyar Egészségügyi Társaság és a Kaposi Mór Oktató Kórház emléktáblát állított a mosdósi kórház kastélyépületének aulájában.