A 2018. március 16-án az RTL Híradóban elhangzottakkal kapcsolatban a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház az alábbi közleményt teszi:

Az ellátott személy 2018. március 6-án került felvételre az intézmény Pszichiátriai és Addiktológiai Centrumába, önmagára és környezetére veszélyeztető magatartás miatt, nyilatkozó hozzátartozója kifejezett kérésére, általa beszállíttatva. Beszállítását követően állapota miatt kezelése és fizikai rögzítése vált szükségessé, melyet az osztályon jogszerűen és a szakma szabályai szerint végeztek és dokumentáltak, állapotát előírás szerint kontrollálták. A hozzátartozó – annak ellenére, hogy ő kérte a beteg felvételét – folyamatosan elégedetlenségét fejezte ki a kezeléssel és a munkatársakkal kapcsolatban. Tekintettel a beteg korlátozására és állapotára, bírósági bejelentést tett az intézmény, megtörtént a szakértői vizsgálat, és a bíróság végzésben elrendelte a kötelező gyógykezelést. A kapcsolattartás a hatósággal folyamatos volt, a bíróság a kötelező gyógykezelés fenntartását szükségesnek látta.

A bíróság tájékoztatása szerint a bírósági végzés felülírja a gondnok döntését. Amíg veszélyeztető a magatartása, a beteg nem bocsátható el, más intézménybe történő áthelyezése is bírósági eljárás lefolytatásával, és ottani befogadó nyilatkozattal lehetséges. Ettől az intézmény nem zárkózott el, melyről a hozzátartozó is tudomással bírt, de amíg ez nem történt meg, a Kaposi Mór Oktató Kórház bírósági végzés által kötelezett volt az ellátásra.

Kezelőorvosa ismételt konzultációt folytatott a beteget korábban kezelő intézménnyel, a szülő kérésének megfelelően és a szakma szabályai szerint. A klinika a mai napon jelezte felénk, hogy a szülő kifejezett kérésére átveszi a beteget a szükséges dokumentáció birtokában. Sürgősséggel sikerült a bírósági határozatot megkapni, és a beteg átszállítása megtörtént az őt korábban kezelő intézménybe.

A beteg kezelése a Kaposi Mór Oktató Kórházban tartózkodása alatt végig dokumentált és indokolt volt, aktuális állapotát és kórjelzését alapul véve. A kezelés és rögzítés indokai, okai, körülményei részletesen, előírás szerint dokumentálásra kerültek, az intézmény jogszerűen, a beteg érdekeit és jogait, az osztályon ápolt többi beteg jogait és az ápoló személyzet jogait figyelembe véve járt el.

Az RTL Híradóban megjelent interjú az intézménnyel kapcsolatban egyoldalú, megalapozatlan és valótlan állításokat tartalmazott.

Kaposvár, 2018. március 17.