A 425/2017. (XII. 19.) számú, a Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról szóló Kormányrendelet értelmében a Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatást ellátó szervezeti egységei 2018. február 1-től az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 11.§ (3b) bekezdés a) pontja alapján beolvadásos kiválással a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházhoz kerülnek.

A humán-egészségügyi szolgáltatást ellátó szervezeti egységek tekintetében a Kaposvári Egyetem általános jogutóda a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. A jogutódlás tárgyát képezi valamennyi jogosultság és kötelezettség, így az átvett feladatok ellátásával összefüggő vagyoni jogok és kötelezettségek; az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges könyv szerinti ingó és ingatlan eszközállomány; az átvételi feladatokat ellátó közalkalmazottak, illetve munkavállalók feletti munkáltató jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint közalkalmazotti jogviszonyuk és munkaviszonyuk; továbbá az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítása és fenntartása.

A Kórház hosszú évek óta stratégiai partnerségben működik együtt a Kaposvári Egyetem valamennyi karával és kiemelten a korábbi Egészségügyi Központtal, Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézettel, valamint PET Központtal. Ezen egységek tevékenysége és szakmai csapata került át a Kórház szervezeti keretei közé, utóbbit mintegy 200 kiváló orvos, non-doktor, kutató és a többi egészségügyben dolgozó munkatárs képezi.

A Kórház új egysége Dr. Baka József, a Kaposvári Egyetem volt gazdasági főigazgatója, Kaposvár Megyei Jogú Város kiemelkedő közéleti személyisége nevét veszi fel – a családdal egyetértésben -, akinek meghatározó szerepe volt Dr. Horn Péter akadémikussal együtt a felsőoktatási intézmény agrár-profiljából kifejlődő humán tevékenység létrehozásában és folyamatos megújításában.

Tájékoztatjuk tisztelt betegeinket, hogy a betegellátás (CT, MR, PET-CT és sugárterápiás ellátás) ugyanazon a helyen, ugyanazon körülmények között és feltételekkel, megszakítás és változás nélkül folytatódik, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központjában a mai naptól. Reményeink szerint ez évben, Magyarországon először, a PET-MR képalkotó diagnosztikai ellátás is NEAK finanszírozotti körbe kerül.

A Kórház munkatársai örömmel folytatják sok éves munkakapcsolatukat az új egység munkatársaival. A Kórház a Kaposvári Egyetemmel fennálló stratégiai partnerségét megújította, az új szerződéses keretek értelmében a magas színvonalú agrár- és állattudományi, állatorvosi kutatások képalkotó diagnosztikai tárgyi és személyi feltételeit térítésmentesen biztosítja. Az Egyetem valamennyi karával meglévő szakmai és kutatási kapcsolatait, a hazai és nemzetközi projektekben, kutatásokban, oktatásban való együttműködést fejleszteni kívánja.

Kaposvár, 2018. február 1.

Kaposi Mór Oktató Kórház Igazgatótanácsa