Dr. Domány Sándor professzor úr a tanító mesterem volt, 1968. óta ismertem. Rendkívüli ember volt – a szó nemes értelmében, és én, mint tanítvány csak szuperlatívuszokban tudok róla megemlékezni.

Domány professzor úr 1923. június 18-án született Pécsett. 1952-ben szerzett orvosi diplomát a PTE orvosi karán „Summa cum laude” minősítéssel. Orvostanhallgatóként négy évig a biofizikai intézetben tevékenykedett díjas demonstrátorként. 1952-től 1967-ig a POTE Szülészet-nőgyógyászati Klinikáján dolgozott Dr. Lajos László professzor úr tanítványaként. 1961. és 1963. között a volt NDK területén egy városi kórház 40 ágyas szülészet-nőgyógyászati osztályát vezette. 1967-ben nevezték ki a Kaposvári Megyei Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának élére, amelyet 1993-ig, nyugdíjba vonulásáig irányított.

1967-ben védte meg kandidátusi értekezését „Adatok az emberi méhnyálkahártya és lepény in vitro anyagcsere vizsgálatához” címmel. Kandidátusi értekezésén túl 53 tudományos közleményt írt, ebből 27 színvonalas külföldi folyóiratban jelent meg. 224 tudományos előadást tartott hazai és külföldi kongresszusokon, számtalan kitüntetés tulajdonosa volt. 1990-ben nevezték ki Címzetes egyetemi tanárnak. Hivatalos megszólítása „Tanár úr”, majd „Professzor úr” volt (mi, kollégák „Főnök”-nek, „Az öreg”-nek, majd az idő múlásával „Atyánk”-nak neveztük).

Kaposvári munkássága során a pécsi iskola legjobb hagyományait követte. Az 1970-es években a 126 ágyas osztályon évente több mint 8000 beteg gyógyult, az évi szülésszám gyakran volt 2600 fölött. Tevékenységét mindig nagyfokú szakmai igényesség jellemezte. Kitűnő szervezőként irányította az osztály – és megyei szakfelügyelőként – a megye szülészet-nőgyógyászatát. 1999-ig látta el a megyei szakfelügyelő főorvosi teendőket. Munkássága alatt honosította meg osztályunkon az intrauterin diagnosztika legújabb módszerereit, korszerű terhes-szakambulanciát szervezett terhespatológiai osztályos háttérrel, megszervezte a gyermek-nőgyógyászati szakellátást, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Fogékony volt minden új eljárás iránt, így segítően támogatta a nőgyógyászati endoszkópia bevezetését és elterjesztését az osztályon.

Új műtéti eljárásokat vezetett be (Wertheim, Schauta, Fletscher, Manchester, Lasch, Füth és számos egyéb sipolyzáró műtét).

Az ultrahangdiagnosztika, a CTG-s monitorizálás bevezetése a terhesgondozást és a szülészeti ellátást tette biztonságosabbá.

Mindezek, valamint a szülőszobai ellátás haladása (ataralgesiás szülésvezetés, ösztriolmeghatározás, a magzati pH meghatározása, magzatvízdiagnosztika, az IRDS kivédésének kidolgozása stb.) folytán az ellátás színvonala emelkedett, a betegforgalom tovább nőtt. 1972-ben 8200 volt az elbocsátott betegek száma. Az osztályvezető főorvos 26 éves működése alatt az osztályon 51074 szülés zajlott le, a szülés körüli magzati halálozás 43 ezrelékről 18 ezrelékre csökkent. A műtétek száma emelkedett, 59094 műtétet végeztünk.

A progresszív betegellátás beindulásával a megyei kórházba irányított betegek száma folyamatosan nőtt.

A professzor úr ténykedésének ideje alatt a szülészet-nőgyógyászati osztályon 2 alkalommal történt rekonstrukció. Az orvosok száma folyamatosan emelkedett, immár 16 orvos dolgozott az intézményben. 26 éves vezetői munkássága alatt egységes osztályt hozott létre, rendet és fegyelmet tartva.

A kellő szigor mindig megértéssel és segítőkészséggel párosult. Nagy figyelmet fordított a fiatalok nevelésére (az első műtétet mindig Ő asszisztálta le), támogatta az igényes tudományos munkát, igen magasra helyezve a mércét.

Az osztályon dolgozó kollégák baráti, szinte testvéri viszonyban voltak egymással. Az Ő szokását, hogy minden reggel mindenki kézfogással üdvözölte a másikat, a mai napig megtartottuk. Az általa bevezetett hagyományokat próbáljuk tovább vinni.

1993-ban nyugdíjba vonult, majd ezután legnagyobb örömünkre szinte naponta találkoztunk, a felmerülő problémáinkra mindig szívesen válaszolt és bölcs tanácsait akkor is megfogadtuk.

2009-ben hunyt el, mély fájdalommal búcsúztunk tőle. Emlékét megőrizzük.

2018. január 26.

Dr. Fodor János osztályvezető főorvos