Dr. Szaplonczay Manó születésének 160. és halálának 100. évfordulója alkalmából október 11-én megemlékezést tartott az intézmény. Szaplonczay járási tisztifőorvosként lett a marcali kórház alapító-igazgatója, majd megyei tisztifőorvosként a kaposvári kórház fejlesztése érdekében tett elévülhetetlen lépéseket Somogy lakosságának egészségügyét szolgálva. Gazdag és tartalmas életútjáról, szakmai tevékenységéről Varga István helytörténész tartott előadást a Kórházban.

Szaplonczay jelentős eredményeket ért el a közegészségügy és járványügy, a népesedéspolitika területén, a népbetegségek és fertőzések elleni küzdelemben, ezek leküzdése érdekében több védőoltást bevezetett Somogy megyében. Sokat tett a balatoni fürdőkultúra kialakításáért, a nevéhez fűződik Bélatelep megalapítása, melynek tiszteletére a helyszínen is zajlott megemlékezés, ahol az emlékbeszédet Dr. Moizs Mariann főigazgató tartotta.