Pünkösdre készülődve, a kórház kápolnájába érkezők mély hitről tanúskodó előadást hallgathattak meg. A kórház meghívott vendége Kurdi Zoltán metodista lelkész volt, aki éveken keresztül szolgált a Kaposvári Metodista Gyülekezetben és rendszeresen tartott zenés bibliaórát a kórház pszichiátriai osztályán a betegek között. Előadása a Szentlélek személyét, feladatait hozta közelebb a hallgatósághoz.

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” (Jn 16,7) „…én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.” (Jn 14,16)