A 169 éves Kaposi Mór Oktató Kórház és a Somogy megyei egészségügy történetének legjelentősebb, a magyar egészségügy egyik legjelentősebb fejlesztése fejeződik be az elkövetkezendő hónapokban.

A kórházfejlesztés szükségessége

A Kaposi Mór Oktató Kórház több telephelyen működő – sok esetekben több mint száz éves – pavilon-rendszerű épületei elavultak és korszerűtlenek voltak, költséghatékony üzemeltetésük nem volt megoldható, állaguk sok esetben gátolta a korszerű technikák befogadását, korszerű rendszerek és munkafeltételek kialakítását. Az új beruházási koncepció (teljes tömbrehabilitáció és egységes szerkezetű járó- és fekvőbeteg ellátórendszer kialakítása) végleges változatának elkészítését 2004-től kezdődően több éves előkészítő tevékenység előzte meg.

A kórház teljes megújításának forrásigénye 2006-ban 17 Mrd Ft-ban került meghatározásra, melynek finanszírozása az Európai Uniótól elnyert pályázati forrásokból és Magyarország Kormánya által biztosított forrásokból együttesen történhetett meg.

Az eredeti tömbkórházi koncepció megtartása mellett, de igazodva az előző Európai Uniós ciklus egészségügyi fejlesztési lehetőségeihez, három részletben, három projektté szétválasztva indulhatott el a tényleges megvalósítás 2009-ben.

A beruházás abban egyedülálló a kórházprojektek között, hogy eredményeként a teljes betegellátási tevékenység egy új épületegyüttesbe kerül, a korábbinál 10 %-kal kevesebb területet használva.

A már megvalósult beruházások

– A 2007-2013-as Európai Uniós fejlesztési ciklus zászlós-projektjei voltak a TIOP-2.2.7-es pályázati konstrukcióba tartozó „Pólus”-projektek. Köszönhetően a korai tervezésnek, valamint a „Pólus”-projektek közül elsőként a Kaposi Mór Oktató Kórházzal megkötött Támogatási Szerződésnek, ezek közül is az egyik legjelentősebb a kaposvári beruházás lett.

A projekt lényege a tömbkórház megépítése volt. Szakaszolva, 2011-ben átadásra került az Északi Tömb 1-4. szárnya és a Diagnosztikai épület, 2014-ben pedig az Északi Tömb további két szárnya. Előbbi 23.824 m2alapterületen és 8,2 Mrd Ft összértékben, míg utóbbi 10.438 m2alapterületen és 2,7 Mrd Ft összértékben.

Ezzel egyidejűleg több mint 800 M Ft értékű orvostechnikai gép-műszer beszerzése is megvalósult.

– Az uniós ciklus szintén jelentős infrastrukturális fejlesztésének számított a TIOP-2.2.2 azonosító számú „Sürgősségi” projekt, melynek keretében kialakításra került az egységes gyermek és felnőtt sürgősségi betegellátó centrum, valamint a működéséhez nélkülözhetetlen heliport is. A beruházás összértéke 511 M Ft volt.

– A 3. projektrész, a Műtéti Tömb rekonstrukciójának befejező része és a 2013-ban Kaposvárhoz integrált Marcali Telephely fejlesztése a TIOP 2.2.6/B pályázatból valósult meg, 1,5 Mrd Ft összértékben.

A beruházás utolsó szakasza

A „Pólus”-projektből, annak kiemelkedő szakmai tartalma, és a 15 Mrd Ft-ot meghaladó össz-költségvetése következtében Uniós-nagyprojektté váló beruházás utolsó, harmadik fázisa 2016. I. negyedévében befejeződik és ezzel lezáródhat a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház közel 170 éves történetének legnagyobb volumenű infrastrukturális fejlesztése.

A visszalévő két szárny megépítésére vonatkozóan 2015. április 20-án aláírásra kerül a kivitelezési szerződés a nyertes ajánlattevővel. Ezt követően, május elejétől megkezdődik a több mint 10.000 m2 alapterületű építkezés, mely többek között a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálynak, valamint a Pszichiátriai és Addiktológiai Centrumnak ad otthont.