48 évi szakorvosi, majd felsővezetői tevékenység után elköszönt az aktív, napi munkától Dr. Vágvölgyi Erna, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház minőségirányítási igazgatója. A még mindig rendkívül energikus doktornőt a 2013. április 18-i vezetői értekezletén búcsúztatta el a kórház vezetése és kollektívája.

Prof. Dr. Repa Imre stratégiai igazgató taglalta kolléganője munkáját, emberi és szakmai nagyságát. Kiemelte, hogy 9 éves főigazgatói tevékenysége alatt Vágvölgyi igazgató asszony mindig biztos pontot jelentett számára, ugyanúgy, ahogy elődeinek is. Lelkiismeretesség, kreativitás, előremutató, mindig a kórház javát szolgáló gondolkodás jellemezte pályafutását.

Dr. Moizs Mariann főigazgató szintén köszönetet mondott az igazgató asszony több évtizedes orvosi és vezetői munkásságáért, hangsúlyozva, hogy az intézmény továbbra is számít tanácsaira, tapasztalatára, bölcsességére.

A vezetés és a kollektíva virággal és ajándékkal búcsúzott a doktornőtől, aki háláját és elismerését fejezte ki munkatársainak a neki nyújtott segítségért. Mottójául a „Kis herceg” klasszikus mondatát idézte: „Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

Dr. Vágvölgyi Erna 1965-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ettől az évtől a Kaposvári Kórház Csecsemő-és Gyermekosztályának munkatársa, majd az újszülött részleg vezetője lett. 1969-ben csecsemő-gyermekgyógyászati, 1979-ben neonatológus szakvizsgát tett.

35 évig csecsemő-és gyermekgyógyász, valamint neonatológus szakorvosként elévülhetetlen érdemeket szerzett az újszülött és csecsemőhalálozások csökkentésében.

Ismereteit és gyakorlati tapasztalatait oktatóként a középfokú és főiskolai szintű ápoló- és védőnő-képzésben, valamint a szakorvos képzésben is eredménnyel hasznosította.

Orvosigazgatóként 1998. május 1-től tevékenykedett. Szakmai irányító munkája mellett óriási energiaráfordítással építette ki a kórház minőségügyi rendszerét 2000-ben, ezt folyamatosan működtette, valamint részt vett továbbfejlesztésében. Ennek részeként egyre nagyobb figyelmet fordított a betegelégedettség megteremtésére és megtartására is.

Elismerései, kitüntetései:

„Kaposi Mór” Jubileumi Emlékplakett 1996

Elnöki Elismerő Oklevél 1998

Batthyány-Strattmann László Díj 2002

Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje 2005

Somogy Polgáraiért Elismerő Díj 2008

Minőségért Díj 2008