A közel tíz éves kapcsolat jegyében ismét vendégül látta a Kórház Vezetése a Napkerék Egyesület pályaválasztás előtt álló fiataljait.

Dr. Moizs Mariann Főigazgatónőtől tájékoztatást kaptak az egészségügyi ellátórendszer felépítéséről, a kórház működéséről és kifejezte azon igényét is, hogy az egészségügynek szüksége van a cigány/roma származású, jól képzett szakemberekre is.

Vargáné Petes Gyöngyi Ápolási Igazgatónő szemléltette a fiatalokkal az ápolói hivatás szépségét, míg Szabó Gyuláné minőségirányítási koordinátor a sok év alatt közösen szerzett tapasztalatokból kiindúlva hívta fel a figyelmet az egészségügyi szakemberré válásig vezető út nehézségeire és biztatta őket a kitartásra.

A rögtönzött felmérés alapján a jelenlévők között szép számú az érdeklődés az egészségügyi pálya iránt, amelyhez Bogdán Imre az Egyesület Elnöke kérte a Kórház Vezetésének támogatását.