80. születésnapja alkalmából köszöntöttük kedden a Kaposi Mór Oktató Kórházban Prof. Dr. Rozsos Istvánt. A sebészprofesszor már évtizedek óta a kaposvári kórház szolgálatában áll, munkáját, közéleti tevékenységét számos díjjal is elismerték.

Az elismert sebészt Balázs Béla megyéspüspök, Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző, Horn Péter akadémikus, Prof. Dr. Repa Imre, a kórház főigazgatója és Prof. Dr. Oláh Tibor, a kórház orvosigazgatója méltatta.

Felolvasták Juhász Tibor kormánymegbízott köszöntő levelét, de négyszáz kilóméterről Debrecenből is érkezett pályatárs sebészprofesszor, dr. Furka István, aki barátként ölelte át.

Rozsos István 1932. augusztus 28-án, Nagykanizsán született, 1951-ben nyert felvételt a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ott a neves professzor Szentágothai János kiemelt tanítványa lett, orvossá 1957-ben avatták. 1961-ben Budapesten általános sebészetből szakvizsgát tett, majd a kaposvári kórház sebészeti osztályára hívták meg. 1981-ben osztályvezető főorvossá és megyei szakfőorvossá nevezték ki, valamint a Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagjává választották. Kilenc éve Kaposvár díszpolgára lett, 56-os tevékenységéért megkapta a Sza-badságharcosok Világszövetsége londoni központjának pro Patra et Libertate díját is.Munkáját többek közt a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti- és Kiskeresztjével, vala-mint Somogy Megyei Prima-Díjjal is elismerték. Balassa emlékérmet, Gábor Dénes díjat és a Feltalálók I. Olimpiáján ezüstérmet szerzett. Módszere a minimálisan invasiv epehólyag eltá-volítás és a mikrolaparotomiás műtétek hazai és nemzetközi sikert értek el.

A bensőséges ünnepségen, ahol felesége Magdolna is megjelent, viszontválaszában a profesz-szor úr megköszönte azt a sok kedvességet és lehetőséget, amit a kórház vezetésétől és mun-katársaitól kapott. Az igazság szolgálatát, az örök tudásvágyát, az erős hitbéliségét és a csalá-dot nevezte meg élete legfontosabb hajtóerejének.

Egy korábbi interjú Prof. Dr. Rozsos Istvánnal a Kaposvár Net Tv archívumából.

Kaposvári staféta – Prof. Dr. Rozsos István
2011. augusztus 22. 09:00