Négy történelmi egyház képviselői kérték Isten áldását a kápolnára és az oda betérőkre. A Pólus beruházással megvalósult Északi tömbépületben kapott helyet az új kápolna, amelynek ünnepélyes átadására Pünkösd pénteken került sor.

Az ünnepségen Kocsev Miklós a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára a kórházmisszió, a kórházi lelki gondozás jelentőségéről beszélt.

Dr. Moizs Mariann stratégiai igazgató ünnepi gondolatai között kitért a hit erejére is:

„A hit olyan összetartó és egyúttal közösségformáló erő, melynek minden korban, napjainkban pedig különösen nagy jelentősége van. Az orvostársadalom esetében ez többszörösen is igaz, hiszen hivatásunk alapja a gyógyításba vetett hit. Éppen ezért is támogatandó minden olyan törekvés, mely az intézmény falai között kollégák és betegek számára egyaránt közel hozza hitük gyakorlásának lehetőségét”.

Majd átadta Köteles Attila kórházi lelkésznek a kápolna kulcsát, amely csak jelképes kulcs, hiszen a kápolna ajtaja mindig nyitva áll, nem csak a betegek, hanem a munkatársak előtt is.

A négy történelmi egyház képviselői kérték Isten áldását a kápolnára és az oda betérőkre:

  • Balás Béla, a Kaposvári Egyházmegye püspöke
  • Szemerei János, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke
  • Schőnberger András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Pécsi Hitközség főrabbija
  • Nagy Csaba, a Magyarországi Református Egyház Somogyi Református Egyházmegye esperese.

Az ünnepi hangulatot fokozta Karácsony Tamás a Csiky Gergely Színház színművészének, Bogáthy Gábor trombitaművésznek és Barabás Edit zongoraművésznek a közreműködése.

A Kaposi Mór Oktató Kórház több évtizedes kórházmissziós tevékenysége az új körülmények között is megőrzi a múltból hozott értékeit, de megújulva folytatja segítő tevékenységét.